Knihy

V souvislosti s událostmi mezi Guild Wars 1 a Guild Wars 2 vyšli tři knihy, každá z nich popisuje události, které nejsou ani v jedné hře, ale jsou s Guild Wars 2 silně propojeny.

 

Ghosts of Ascalon

Před 250 lety, Ascalon shořel…

V zoufalé touze uchránit jeho země, před postupujícími hordami brutálních charrů, vyvolal King Adelbern mocný Foefire. Ale magie může být dvousečná zbraň. Foefire spálil i charry i lidi. Zatímco mrtvá těla charrů doutnala, zabití Ascaloňané znovu povstali, změněni královým vstekem v přízračné ochránce s úkolem chránit říši… navždy. Jednou mocné království se proměnilo na prokletý stín své původní slávy.

O staletí později jsou potomci Ascalonu, kteří unikli do Kryty, obléháni ze všech stran. Aby zachránila lidstvo, začala královna Jennah vyjednávání míru s nenáviděnými charry. Ale objevila se jedna překážka. Charrské legie nepodepíšou mír, do doby než se z ruin padlého Ascalonu, nevrátí jejich nejcenější předmět, Claw of Khan-Ur.

Teď se skupina dobrodruhů, každý pronásledován svými vlastními stíny, vydá do prokleté, válkou rozervané země, aby získala Claw. Bez tohoto artefaktu není naděje pro mír mezi lidmi a charry. Ale nemrtvý král, který vládne Ascalonu ho nedá jen tak lehce a ne všichni chtějí mír.

 

Edge of Destiny

Osud volal – Oni odpověděli

V tmavých zákoutích Tyrie se probudili draci ze svého tisíciletého spánku. První přišel Primordus, který sídlí v podzemí a donutil asury utéci na povrch. O půl století později se probudil Jormag a zatlačil norny na jih a nakazil syny a bratry. O generaci později povstal Zhaitan a způsobil záplavy, které změnili kontinent a spláchly hlavní město lidí.

Rasy Tyrie stojí na hraně osudu. Hrdinové bojovali proti dračím přisluhovačům, jen aby padli do služeb nepřítele. Armády pochodovali proti drakům a byli poraženy. Trpaslíci obětovali svoji rasu aby porazili jediného dračího šampiona. Věk smrtelníků možná brzy skončí.

Tohle je čas pro hrdiny. Zatímco jsou rasy Tyrie rozděleny, šest jednotlivců se spojí aby bojovali za jejich národy: Eir, nornská lovkyně s duší umělce; Snaff, asurský génius a jeho asistentka Zojja; Rytlock, divoký charrský válečník ve vyhnanství; Caithe, smrtelná sylvarka s hlubokými tajemstvími; a Logan, statečný lidský ochránce zabývající se dělenou loajalitou. Společě se stanou Hranou Osudu (Destiny’s Edge). Společně odpovídají na volání. Ale bude to stačit?

 

 

Sea of Sorrows

Smrt pluje po moři

Ztracené království Orr leží pod mořskými vlnami, celá civilizace pohlcená pradávnou pohromou. Po staletí nečině ležela v hlubinách a její starověká tajemství ztracena.

Až do této chvíle.

Starší drak Zhaitan povstal a s jeho probuzením je znovuzrozeno Orrské království – a jiná jsou zničena. Město Lion’s Arch, po generace milníkem civilizace v Tyrii, je brutálně smeteno vlnami a nezůstává nic než ruiny. Mezi přeživšími je Cobiah Marriner, lidský námořník strhnutý vlnami a uvězněný na moři. Když je zachráněn zuřivým charrem, tak ví, že byl uvržen do světa, který se navždy změnil.

Teď moře brázdí Zhaitanovi přisluhovači, ničí přístav za přístavem a masakrují vše co jim přijde do cesty. Uprostřed ruin přísahá Cobiah znovupostavení Lion’s Arch. V bouři probouzejících se draků se musí stát hrdinou své posádce a admirálem pirátské flotile a čelit duchům své minulosti. Pouze on může ovládnout Sea of Sorrows a rozdrtit Orrskou armádu.

Created by Vivi Pic s.r.o.. Copyright © 2008-2019 GuildWars2.cz. All Rights Reserved.

Guild Wars 2, ArenaNet, NCsoft, the Interlocking NC Logo are trademarks or registered trademarks of NCsoft Corporation.

All other trademarks are the property of their respective owners.