Skritt

Davné asuranské spisy vypráví o krajích v daleké hloubce, pod povrchem Tyrie. Popisují tvory, o kterých žádný člověk ani charr neví, a vypráví dějiny míst, které jsou nyní navždy ztracena vzestupem starodávného draka Primorduse. Tyto svitky také praví o nebezpečných bestiích…a o jiných tvorech, kteří nejsou možná tak nebezpeční, ale strašně moc vychytralí – skritti.

Pozor na skritty. Jej, jeden je dost zábavný, ale představ si dva…nebo dvacet jich…nebo dvě stovky těch mizerů! Ne, radši bys měl vyhladit celou jejich kolonii a bude vystaráno – než se věci vymknou z rukou.

—Dlixx, vynálezce ‘Lepší pastičky’ Mass Trauma Wargolem

Skritt je rasa malých, krysám podobných, tvorů. Přišli z hlubin pod povrchem Tyrie. Na první pohled není jasné, zda tyto chlupaté potvory dokáží vůbec rozumně mluvit, ale nosí zbraně, oblečení i brnění jako jiné vyspělé rasy. Asurové vám také řeknou (nebo každý pozorný jedinec), že skritti jsou chytřejší, čím více jich je kolem. Dorozumívají se pištěním a kvíkáním tak rychle, že to lidem zní jako bzučení. Sdílejí informace, znalosti a určují mezi sebou povinnosti. Čím více jich na to je, tím rozumnější, inteligentnější a bystřejší bývá jejich činnost. Jeden osamocený skritt je prostoduché individuum, schopné základních úkolů s pudem sebezáchovy, ale celá kolonie o několika stovkách? Prohnaní tak, že by mohli oponovat samotným asurám.

Asurové vidí skritty jako flákače. Neplánují, nestrategizují mimo malé taktiky a techniky přežití, jsou rychlí ve využití příležitostí. Nejsou to ani vynálezci, ani vědci, ale jsou zvědaví. Jakmile někdo něco vymyslí, skritti zjistí jak to funguje – a možná jak to zkopírovat. To stačí na to, aby vytáčeli asury k nepříčetnosti.

Mezi lidmi jsou tací, kteří se smějí vzteku asur a jejich přesvědčení, že všichni skritti musí být vyhlazeni; jak by mohla mít tak vyspělá a mocná rasa, jako jsou dokonalí asurové, strach z krys?

Nedávná historie

Sakra! Neříkal jsem ti to? Nechoď-nechoď po ledě! Spadnout! Ty! Zima! Povrch být jiný než dole!

—Siktikta, předsunutý zvěd kolonie Fionnghuala

Skritti a asurové byli už odvěcí nepřátelé, pod povrchem světa. Bojovali o teritorium a suroviny po generace, obě rasy šly neustále po krku té druhé. Obvykle měli asurové navrch – asura jest nakonec vždy chytrý – jak sám, tak když je s ostatními – ale reprodukční cyklus skrittů je rychlejší, což jim umožňuje rychle obnovit své počty i přes snahu asur je vyhubit. To vede k tomu, že je asurové drtí tak rychleSkritt jak to jen jde, namítajíc, že kdyby to nedělali, skritti by se velmi rychle přemnožili a byly vážnou hrozbou pro celý civilizovaný svět.

Když ze země povstal Primordus, vytlačil tím asury i skritty na povrch. Naneštěstí v tom nebyli skritti tak úspěšní jako asurové. Skupiny skrittů (nebo jedinotlivci) se rozprchly na všechny strany, což zapříčinilo jejich brzké ztracení nebo učinění špatných rozhodnutí, což je dovedlo ke zkáze Primordusovými destroyery.Přesto pár skrittů přežilo a usadilo se blíže povrchu. Nějaký čas asurové mysleli, že jejich dávné trápení skončilo – jediný světlý kousek při události probuzení draků.  Nicméně, po několika generacích, objevili houfy skrittů oslidlující celou Tyrii.

A tak se asurové znovu pustili do války se skritty, naléhajíce také na ostatní rasy, aby zabíjeli jejich chlupatého nepřítele také. Některé rasy (jako charrové) jsou z toho více než štastní a vidí skritty pouze jako škůdce určené k vyhlazení. Ostatní, jako lidé a sylvari jsou ochotnější se skritty mluvit a tvořit spojenectví. Skritti jsou z toho často nadšení, a víceméně spolehliví… dokud zůstanou pohromadě v dostatečném počtu, při nějakých těch kolečkách v hlavě navíc aby si pamatovali podmínky na kterých se dohodli.

Společnost skrittů

Válečníci jsou mezi skritty nazývání skean dhu. Bystrý student si všimne, že to doslova znamená ‚jakýkoli skritt držící zbraň‘.

—Rava Skrittcoat, lektor univerzity Dynamiky

Skritti si automaticky zvolí vůdce, pokud zůstanou delší dobu na jednom místě; tento vůdce je většinou vybrán pro jeho nebo její schopnost co nejrychleji šířit informace donesené od jiného skritta. Zbytek skrittů v oblasti respektuje vůdce jako „prvního mezi rovnými“, což vůdci dovoluje rozhodnout o budoucí strategii a plánech celé kolonie. Celá skupina se shromažďuje nejméně jednou za měsíc (většinou za úplňku nebo v první čtvrti), aby se podělila o velké množství informací. Rozmlouvají a diskutují o událostech za poslední měsíc a připravují se na jakékoli problémy, které mohou nastat v průběhu příštího měsíce.

 

Chýše skrittů

Skrittí náboženství (jak to je)

Hledej a najdeš. Nekoukej. Není to; proto bys měl ‚nekoukat‘ pořádně. Kapiš?

—Starý Aodhrrak, kolonie Ratatosk

Skritti mají pouze slabou představu o víře – mají větší cítění pro svět samotný, než pro víru v božský zdroj síly. Skritti cítí, že život existuje jednoduše, takže jedinec může zažít pěkné chvíle a mít dobré vzpomínky. Jsou pohodáři a snaží se získat pohodlí na úkor někoho jiného. Jsou to mrchožrouti, ale vybíraví. Nejsou typ, kteří se hrabe v odpadcích; raději tě přesvědčí, že tvůj druhý meč je příliš těžký, aby jsi ho tahal s sebou a radši bys jim ho měl dát. Mají také představu o ceně materiálu a proto preferují novější a pokročilejší věci. Za nějaký čas skritti pravděpodobně vyhodí všechny věci, které jim byly darovány a začnou se poohlížet po získání novějších a lepších.

Ekologie skrittů

Skritti jsou slídiví, inteligentní mrchožrouti kteří připomínají humanoidně skřížené krysy s netopýry. Jsou to všežravci preferující vařené maso a houby z podzemí. Jsou příliš líní na to aby založily nějaké farmy, s vyjímkou těch které nemusejí obdělávat. Žijí v dutinách nebo jeskyních nazývaných „trhliny“, používají skály a podzemní chodby k vybudování bezpečného prostředí. Přecejen ale mají architekturu, staví chatrče a budovy z různých věcí které nashromáždí. Neznají sociální rozdíl mezi „mužem“ a „ženou“. Pouze asury kteří snimi mají co dočinění už po mnoho generací dokážou obě pohlaví od sebe rozeznat. Pro ostatní rasy vypadají Skritti hodně podobně.

skritt_caveNikdo doopravdy neví, jak funguje jejich davová inteligence. Nejpravděpodobnější teorie je taková, že prostě komunikují tak rychle, že když jsou spolu, můžou vybrat tu správnou myšlenku v okamžiku místo zdouhavého individuálního plánování. Samozřejmě mají ostrý sluch. Můžou spolu komunikovat téměř okamžitě pokud jsou nadoslech. Pokud potkáte osamoceného skritta, asi nebude vypadat moc inteligentně ale pokud jich potkáte několik, můžou diskutovat své poznatky úžasně rychle, téměř ultrazvukovým pištěním, a vytvořit tak více inteligentní závěry. Z toho vyplývá, že skritti jsou méně inteligentní v malých skupinách a více inteligentní, když se shromáždí do větších celků. Kvůli tomuto, skritti jsou ve svých dírách nejvíce inteligentní – a možná také nejnebezpečnější. Dokonce i nejstatečnější asury odmítnou zaútočit na jeskyni, pokud je plná skrittů. Samice skrittů může porodit asi 3 až 6 malých skrittů za svůj život. Ti se stávají rychle samostatní  a odchází aby žili na vlastní pěst. Kvůli tomuto se stává, že mladí skritti často chodí po světě sami bez porady s ostatními jedinci při nebezpečných situacích. Proto zůstává celková popuce skrittů malá. Matky a otcové skrittů si dávají velice záležet na svých dětech a obklopují je těmi nejlepšími věcmi, které se dají koupit, najít nebo ukrást.

Skritti mají malé potíže s komunikací s ostatními rasami. Díky jejich unikátní metodě mezirasového dorozumívání považují skritti za samozřejmost, že víš o čem se baví. Také si myslí že máš schopnost držet krok s jejich bleskovým tokem informací a budou na tebe mluvit tak rychle jak dovedou bez podrobností – protože jiný skritt by tomu prostě rozuměl aniž by tyto detaily potřeboval. Skritti se také někdy dostanou do stavu kdy jsou až příliš vzrušení komunikací s vámi a pořád opakují dokola to samé, aby se ujistili že jim ten „pomalu-myslící ne-skritt“ opravdu rozumí.

Skritti jsou slídiví, inteligentní mrchožrouti kteří připomínají humanoidně skřížené krysy s netopýry. Jsou to všežravci preferující vařené maso a houby z podzemí. Jsou příliš líní na to aby založily nějaké farmy, s vyjímkou těch které nemusejí obdělávat. Žijí v dutinách nebo jeskyních nazývaných „trhliny“, používají skály a podzemní chodby k vybudování bezpečného prostředí. Přecejen ale mají architekturu, staví chatrče a budovy z různých věcí které nashromáždí. Neznají sociální rozdíl mezi „mužem“ a „ženou“. Pouze asury kteří snimi mají co dočinění už po mnoho generací dokážou obě pohlaví od sebe rozeznat. Pro ostatní rasy vypadají Skritti hodně podobně.Skriti jsou nový druh v Guild Wars 2, a vznikli při diskuzi o následcích probuzení Primorduse. Už jsme mluvili o příchodu asurů na povrch, ale když jsme přemýšleli jaký pro asury musel podzemní svět být, dospěli jsme k závěru že nemohli být tam dole sami. Jiná stvoření jako třeba Dredge museli být také ovlivněni agresí Staršího Draka.

Ještě jsme se předtím v našem světě nesetkali se skupinovou myslí, ale chtěli jsme se vyvarovat opakování starých standartů – hmyzích ras. Prošli jsme mnoho nápadů a nakonec se usadili na
15:35
konceptu „rattus rattus based horde“. Hlavní představou bylo že tato rasa musí vyzívat Asury za jejich vlastních podmínek, ale nebýt zase další super inteligetním druhem. Chtěli jsme aby měli slabiny, nedostatky, chyby a rozdíly, stejně jako sílu.

Měli jsme řetězec úkolů který shrnoval skritty, i když se nedostal do hry tak to byl fascinující příběh. Malá kolonie skrittů narazila na kmen Kodanů a vyslechli si jejich filozofii. Jako skupina ji dokázali pochopit velmi dobře a jeden znich byl zaujat tolik že se chtěl naučit více. Ostatní odsud odešli, ale ten jeden zůstal a studoval s kodany. Naneštěstí, jak ostatní odešli tak zjistil že se nachází v prekérní situaci, už nebyl dost inteligentní aby pochopil jejich filozofii nebo si zapamatoval proč snimi tolik souhlasil. Tyto pocity zůstaly a on žil s kodany i když jim nikdy nebyl schopný skutečně porozumět. Byla to GW2 verze Květiny z Algernonu. Doufám že jednoho dne budeme schopni tento příběh vložit do hry.

49 komentářů k “Skritt”

 • avatar

  Rtutik..nezbejva mi než souhlasit :D:D

 • avatar

  Ja by som zas povedal že mi to pripomína krysí národ z Planscape Torment a to je už dosť stará hra určite staršia ako UO:D

 • avatar

  Vy máte tedy chutě . To já bych krysu nejedl spíž bych na ohni griloval Asuru a možná i Sylvari.
  Jiné rasy my tak chutný nepřipadají .

 • avatar

  TO EL CYNICO !!!
  datum vydani
  Planescape: Torment 12.12.1999
  Ultima Online 31.10.1997

  mno takze uo je starsi no nic,hm,…… OWNAGE :D

 • avatar

  OT:
  Zajímavosti:
  – Ultima Online je uvedena v Guinnessově knize rekordů (Gamer’s Edition 2008) s osmi rekordy, mezi něž patří „První MMORPG s 100.000 hráči“, „Nejdéle běžící MMORPG“ a „První a jediný hráč, který zabil Lorda Britishe“, což se povedlo postavě Rainz během resetování serveru, které vypnulo nezranitelnost této hlavní příběhové postavy.
  – za Lorda Britishe aktivně hrával i tvůrce hry Richard Garriott

 • avatar

  Jasan ja som si to zmylil s Lineage ale to je jedno:D

 • avatar

  tak Charr se dá vyzužít jako hovězí,k tomu kečup z lidí,sylvari jako zeleninová příloha ktomu pár Assurských očích jako zákusek a Norny nasekat na masové kuličky a udělat z nich hlavní chod :) Potom se pomodlit k velkému kuchtilovy Rtutikovi za jeho dar ohně,jídla a života :D

 • avatar

  skritti hmm jediny ceho se na nich da obavat tak asi poctu jestli se teda rychle mnozej a dorozumivaj tak to bude zajimavy

 • avatar

  Tak Skritti jsou konečně kompletně přeložení :)

 • Reagovat

  You must be logged in to post a comment.

  Created by Vivi Pic s.r.o.. Copyright © 2008-2019 GuildWars2.cz. All Rights Reserved.

  Guild Wars 2, ArenaNet, NCsoft, the Interlocking NC Logo are trademarks or registered trademarks of NCsoft Corporation.

  All other trademarks are the property of their respective owners.