Quaggan

Quaggani jsou inteligentní, neškodná, obojživelná stvoření, která si prapůvodně budovala své domovy v hlubinách Nekonečného oceánu. Před nedávnem se přestěhovali do mělčích vod podél Tarnished Coast, do Sea of Sorrows a také do vnitrozemských sladkovodních jezer.

Ooo. Musíš pochopit, že quaggani nechtějí nikoho obtěžovat. Quaggani chtějí mít klid.

–Neootek, Varonos sídla Oogooth

Biologie a chování

Quaggani mohou dýchat pod vodou i na souši. Mohou žít jak ve slané, tak ve sladké vodě. Docela dobře mohou přežívat na souši, ačkoliv jejich kůže zhruba za den popraská, vyschne a je nepříjemná. Quaggani jsou všežravci a žijí na stravě quaggan homesložené ze sklizených korálů, mořských řas a ryb. Jsou to vejcorodí živočichové a o jejich mláďata se stará celá komunita. Většina quagganů pochází z jihu a mají přírodní zabarvení – mořskou modř na zádech přecházející k bledě šedé na břiše. Ti co pochází ze severu mají černá záda, přecházející v barvu bílou, tak jako tučňáci, nebo kosatky.

Quaggani jsou od přírody mírumilovní a pouze vzácně agresivní, pokud jsou provokováni. Když jim hrozí nějaké nebezpečí nebo trpí, jejich hladina adrenalinu prudce vzroste a části jejich pokožky se zabarví do tmavě červené barvy. Z jejich tlam vystoupí tesáky a z ploutví dlouhé, hrozivé drápy.

V tomto stavu, instinkty přemůžou zdravý rozum a z mírného quaggana se náhlé stává ničivá mašina. Cítí se velmi poníženě, když projeví takovou agresi a je to mezi nimi považováno za společenský trapas.

Tato transformace je hlavním důvodem, proč se quaggani vyhýbají boji – jsou nebezpeční jak sobě, tak všem ve svém okolí. Jsou zcela iracionální surovci, honící se jen za ničením, nepremýšlí ani o taktice ani o civilních ztrátách. Hrdinní quaggani dokážou projevit trochu agresivity bez toho, aby podlehli záchvatu zuřivosti, ale jejich společnost na ně pohlíží jako na podivíny.

Quaggani jsou přehnaně zdvořilí, a to až tak, že považují mluvení o sobě za nezdvořilé a egocentrické. Proto pouze vzácně používají výrazy jako „já“ nebo „můj“, a místo nich používají obecný výraz „quaggan“. To může frustrovat rasy, které jsou v hovorech více přímočaré. Věta „Ztratil jsem svoji ochočenou rybu, je mi smutno.“ v podání Quagganů vypadá asi takto: „Quaggan ztratil quagganovu ochočenou rybu, quagganovi je smutno.“. Kvůli tomuto způsobu řeči si ostatní často myslí, že quaggani jsou méně inteligentní nebo dětinští. Ve skutečnosti jsou quaggani docela moudří, ale trochu jinak než většina ostatních ras.

Ostatní rasy obecně považují quaggany za „milá, nevinná stvoření- dokud nejsou“. Quaggani sami by rádi vedli poklidný život. Jdou z cesty jakékoliv agresivnější rase, pokud jim je jednoduše řečeno, aby odešli. Problém je v tom, že útoků na jejich lid od cizích ras stále přibývá -například od kraitů, a nemájí už další místo kam utéci.

 

Quagganské oblečení

Oblečení a vybavení

Quaggani se cítí pohodlně nazí, ale nosí oblečení jako známku individuality a hrdosti. Obyčejné quagganské oblečení se skládá z šupinami prošité hlavové části s dlouhými zdobnými popruhy okolo vrchní části hrudi a rukou. Občas se také zdobí voděvzdorným peřím barevných ptáků, žijících na pobřeží, což tvoří ze shromáždění quagganů veselou událost.

 

Quagganské domovy využívají zdroje moře a skládají se z kruhových zámotků korálů a svázaných mořských řas. Zámotky jsou uvázány k oceánskému dnu, ale v případě potřeby mohou být odtaženy na bezpečnější místo. Pro světlo quaggani pěstují svítivé perly a fosforeskující řasy.

 

Nedávná historie

Do nedávna byla quagganská historie bez mimořádných událostí, dalo by se říci nudná. Quagganské legendy, jak je jejich „historici“ vypráví, se skládaly z prostých popisů, kdo se komu narodil a kde bylo tento rok nejvíc sardinek.

To se ale změnilo před 50 lety s kraitskou invazí na jejich území. Tato otrokářská vodní rasa původně obývala hluboké mořské příkopy ale znenadání začala expandovat na původní quagganské území, ničící jejich civilizaci. Přeživší quaggani se stáhli do mělčích vod a nakonec řekami a potoky do větších jezer. Další skupina, utíkající před Starodávným drakem Jormagem, jako kodani a norni migrovali na jih, do řídčeji osídlených oblastí Tyrie.

Mnoho quagganů, včetně jejich hlavního vedení bylo zabito při útocích kraitů. I když jim kdysi vládl vůdce známý jako „markissios“, královská rodina byla vyvražděna, sežrána nebo zotročena kraity. Nyní vládnou quaggani kteří přežili útoky, v čele s „varonosem“, starostou vesnice. Ti vzájemně spolupracují, nabízejí si pomoc pokud mohou; národ je přátelský a drží při sobě i v těchto obtížných časech.

Malá skupina varonosů, kteří vládnou vesnicím na Krytě kontaktovali královnu lidí, a tyto dva národy vytvořili alianci pro vzájemnou pomoc a podporu. I když jsou oba národy obléhány, lidé a quaggani si pomáhají jak nejlépe dovedou.

Začli jsme šťouchat do malých tlouštíků. Vše ze srandy, samozřejmě. Pak se to ale zvrtlo a nastaly SKUTEČNÉ problémy.

-Argoth Onehand, bývalý dobrodruh

Víra

Quaggani uctívají jednu bohyni, Mellaggana, reprezentujícího bohatství moří. Co se temperamentu a nátury týká je velmi podobná lidské bohyni Melandru, a to do té míry že si je lidští učenci ztotožňují v jedno božstvo. Quaggani jsou příliš zdvořilí na to, aby nesouhlasili i když zdůrazňují zřejmé rozdíly mezi pozemní přírodní bohyní a vodním božstvem, ztělesňující bohatství moří. Nicméně, quaggani kalí vody používáním zatopených chrámů Melandru, jako v jezeru Gendarr, k uctívání Mellaggan.

Quagganské náboženství je konzervativní a starobylé. Historici jsou zároveň kněží a zachovávají legendy quagganského společenství.

 

Ze zákulisí

Quaggani se zpočátku jevili jako baculatá, skoro komiksová stvoření a brzy byli přijati jako roztomilá vodní rasa. Jejich původní zakulacený vzhled se ukázal jako obtížně animovatelný, takže došlo k několika změnám, byli zeštíhleni a nyní připomínají delfíny. Později znovu nabrali na objemu ale zachovali si bobří ocas z dřívějších návrhů.

Jejich dvojitá povaha pochází z toho, že pokud by byli tak roztomilí nikdy by neměli šanci přežít ve tvrdém okolním světě. Tehdy nás napadlo že by se mohli měnit – „Neštvěte quaggany. Nebudete mít quaggany rádi když budou naštvaní“. A zrodil se quaggan s velkou tlamou plnou tesáků a spolu s ním další otázka: proč by takhle neměli quaggani vypadat pořád? Nakonec jsme se shodli na tom, že quaggani se za toto agresivní chování stydí. Jejich nesmělost vedla k dalšímu rozvoji jejich postojů k jedincům a okolí a tak vznikly základy jejich společnosti. Z velké části díky těmto unikátním společenským normám jsou quaggani jedna z mála ras ve hře, které mají odlišný styl řeči, ale vyjádření této odlišnosti se ukázalo být obtížné. Pouhá náhrada osobních zájmen za „quaggan“ může být matoucí. Naštěstí, i přes to vše zůstávají quaggani naší nejroztomilejší rasou takže se ta práce dá vydržet.

Podrážděný quaggan

62 komentářů k “Quaggan”

 • avatar

  Nářez rasa :) – Budu se je snažit naštvat :D .. Ale těch chyb v článku ://..

 • avatar

  Roztomilí =)

 • Reagovat

  You must be logged in to post a comment.

  Created by Vivi Pic s.r.o.. Copyright © 2008-2019 GuildWars2.cz. All Rights Reserved.

  Guild Wars 2, ArenaNet, NCsoft, the Interlocking NC Logo are trademarks or registered trademarks of NCsoft Corporation.

  All other trademarks are the property of their respective owners.