Kodan

Strojový překlad do češtiny – klikni

Toto je popis rasy, za kterou ve hře nelze hrát, ve světě má přesto důležitou roli.

kekai-kotaki-kodan-attack-655x217

Povesti a legendy hovorili o tomto národe. Pútnici a cestovatelia rozprávali príbehy o veľkých lodiach z ľadu, ozdobené plachtami a zakotvené v ľadových fjordoch. A potom nornský lovci priniesli viac príbehov o mužoch-medveďoch s bielou kožušinou. Líšili sa od nornov, ktorí boli požehnaní Medvedicou, no majú veľkú silu a sú rovnako zaplnení veľkým strachom. Opúšťali sever, zem Prastarého draka Jormaga. Boli to bytosti múdre a súdne. Vyvažujúc ostatné rasy Tyrie a nachádzajúc tieto ostatné rasy v žiadostivosti a potrebe. Tieto bytosti boli kodani.

Žiadna rasa nie je plátnom života. Všetci sme len vláknami v tomto plátne, semienkami v zemi, všetci sme tí, ktorí zdedili rovnováhu prírody. ~ Many Stars, Hlas

Sú inteligentné, desať stôp vysoké a dvojnohé bytosti podobné medveďom z ďalekého severu. Ako kultúra, vyznávajú silnú vieru – vieru v dôležitosť rovnováhy so svetom v ich okolí, to z nich však nerobí pacifistov. Pridržiavajúc sa prírodných zákonov, lov a zabíjanie vnímajú ako bežnú súčasť života vôbec. Čo je však najdôležitejšie je to, že skutky každého jedného z nich sú v rovnováhe s prírodou. Pôvodom zo Severných Chvejúcich sa hôr (Shiverpeaks), kmene kodanov obývajú plávajúce ľadové pevnosti vybudované na obrovských ľadových kryhách, nazývané Svätyne. Jedna Svätyňa pre jeden kmeň. Žijú a cestujú na týchto mohutných ľadových hrotoch, budujúc mestá v ich úkrytoch a štrbinách.

Viera

Kedysi dávno, Koda Prastarý, tvorca Zeme a strážca Nebies vytvoril tento svet. Na začiatku existovali len duchovia tohto sveta, akési duše, ktoré boli divoké a voľné. Časom mnoho z nich prevzalo telesnú formu a vytvorili tak duchov kameňa, vody, vzduchu, zeme, rastlín, vtákov a strašidelných vecí. Všetky veci, ktoré majú svoju telesnú formu majú aj jedného z týchto duchov tak ako aj veci, ktoré telesnú formu nemajú.

„Prečo je to tak?“ Koda bol potešený a dal medveďovi návrh. „Ak sa chceš dívať a učiť sa, tak sa dívaj a uč, a potom budeš chrániť a pomáhať duchom tohto sveta.“

Jedného dňa sa však medveď zastavil a díval sa okolo seba. Všimol si, že títo duchovia sú nepokojní a plní chaosu. Medveď však nedokázal a nemohol rozumieť nekonečnému cyklu tvorenia a zničenia. A tak sa stal medveď prvým tvorom, ktorý hovoril. Jeho prvé slová, pýtajúc sa Koda, zneli takto: „Prečo je to tak?“ Koda bol potešený a dal medveďovi návrh. „Ak sa chceš dívať a učiť sa, tak sa dívaj a uč, a potom budeš chrániť a pomáhať duchom tohto sveta.“ Tí, ktorí uctievajú Koda a prijali túto ponuku sa stali kodanmi. A tí, ktorí ešte neboli pripravení a nepriali si zmeniť sa, prehovoriť, ostali medveďmi.

Kodani povzniesli Koda Stvoriteľa nad všetko ostatné. Veria, že všetky stvorenia majú rovnaký osud – vrátiť sa do tohto sveta znova a znova, no zakaždým sa narodia ako príslušníci tej istej rasy – zákon duchovnej čistoty, ktorý sa udržiava prostredníctvom opakovanej reinkarnácie. Ľudia sa vracajú ako ľudia, charr sa opäť narodí ako charr, kodan rovnako ako kodan. Jedine vtedy, keď je bytosť nesmierne „osvietená“ je jej poskytnutá možnosť narodiť sa ako príslušník „vyššej“ rasy, ktorá nasleduje za tou jeho z pohľadu rovnováhy. Samozrejme, kodani veria, že tá najsilnejšie duchovne osvietená rasa na svete, a potom aj vrchol reinkarnačného potravinového reťazca sú práve oni. Preto je ich povinnosť strážiť svet, dávať pozor a súdiť ostatných a hlavne – udržiavať rovnováhu, ak sa stane nevyhnutným, aj silou.

Preto je ich povinnosť strážiť svet, dávať pozor a súdiť ostatných a hlavne – udržiavať rovnováhu, ak sa stane nevyhnutným, aj silou.

Tieto bytosti veria, že oni sú tí jediní, ktorí rozumejú aktu rovnováhy (toto slovo je často používané na ospravedlnenie ich vlastných skutkov vo väčších rozmerov) a rovnako, že ich jediná úloha je túto rovnováhu udržiavať a chrániť dokonca i keď to môže znamenať bojovať či zabíjať.

Hoci jednotlivci ostatných rás nebudú súdení na základe objektívnych skutkov ich vlastnej rasy, kodani pri nadviazaní kontaktu s týmito rasami vkladajú určité očakávanie, takže proces súdenia alebo hodnotenia sa už začal. Ako dôvod, že ako s prvými začali tieto bytosti „súdny proces“ je ten, že tvrdia, že konajú vôľu svojho stvoriteľa, že Koda by to od nich chcel. Existuje však určitá debata medzi šamanmi, ktorí boli známi tiež ako Hlasy z osudu trpaslíkov. Dokázali trpaslíci preskočiť ich akt hodnotenia a prejsť rovno na osvietenie? Alebo zničili samých seba? Akokoľvek, jedine jedná vec je istá – trpaslíci boli odstránení z tohto sveta.

Stratené kmene

Trvalo to, ale táto rasa sa nakoniec rozdelila a rozšírila aj za ich prvotné hranice. Ich putovanie však bolo späté s moromguildwars2-22. Kdekoľvek putovali, vždy tam priniesli rovnováhu zdivočeným duchom tohto sveta. Dívali sa a učili sa, lovili a plnili vôľu ich Stvoriteľa.

Teraz je tomu tak, že všetky veci rastú a potom umierajú. Dokonca ani ľadovec nie je výnimkou. A dostalo sa veľkej búrky, ktorá neskončila ani po mesiaci či po striedaní sa ročných období. A šamani, Hlasy, povedali jediné – je čas čakať, je čas dívať sa a učiť sa. Vďaka ich silnej a snehobielej srsti, kodani by boli voči tomuto počasiu chránení. Ale čakať pre nich nie je práve to najľahšie, pretože ich prostredie poskytovalo príliš málo lovu. A v ich halách, škrekot v ich veľkých bruchách sa ozývali ako rev mocných medveďov. A našiel sa Dráp (Claw) bez Hlasu, lovec medzi kodanmi, ktorý odmietol čakať. Povedal, že mu nezáleží, či má alebo nemá srsť, či je alebo nie je práve neuveriteľne dlho trvajúca búrka, tak lovec musí loviť. Spolu s mnohými ostatnými vplával priamo do búrky, hľadajúc nové príležitosti k lovu v ďalekých južných zemiach, kde bolo dostatok snehu a svetla. A títo odvážni, tak týchto už nik nikdy viac nevidel.

Teraz je tomu tak, že všetky veci rastú a potom umierajú. Dokonca ani ľadovec nie je výnimkou.

Kodani netvrdia, že majú nejaké minulé spojenie alebo akýkoľvek vzťah s nornami, ale sú tu takí, niektorí z Hlasov, ktorí sa rozhodli rozprávať staré príbehy o lovcoch, ktorí opustili svoj kmeň ako o pôvode rasy známej ako Norn. Ak je to skutočne tak, konštatujú, tak norn je kodan, ktorý zlyhal. Stratil svoje miesto v tomto svete ako sudca a ochranca rovnováhy a preto ich skutočná medvedia forma bola zamenená za slabú a nestabilnú formu bez srsti. Na základe tohto výchovného nátlaku zo strany šamanov, kodani často vnímajú nornov ako obyčajnú duchovnú trosku, znak zlyhania či dokonca ako rasu, ktorá vo svojom vývoji ide dozadu, od vrcholu života až k samotnému primitivizmu a zničeniu – rovnako ako trpaslíci pred nimi, ak je to skutočne tak, tak aj norni sú veľmi blízko k svojmu zániku.

Svätyne

Keď sa veľká búrka konečne rozhodla ustúpiť, kodani konečne pozbierali ovocie dlhého čakania – uvideli dar od ich Stvoriteľa – obrovské časti mora boli tak mocne zmrazené, že vytvorili obrovské ľadové ostrovy plávajúce na mory. Na tieto sa kodani rozhodli dostať a tak sa konečne ocitli ako aj na mori, tak aj na pevnine.

danieldociu_sanctuary1-600x391Krátko potom postavili a stále si udržujú ľadové mestá, známe ako Svätyne. Tieto Svätyne sa plavia po nepokojným moriach severu, ďaleko za územia, ktoré sú známe nornom. Tieto miesta, tieto Svätyne sú duchovným nebom na tomto svete. Sú to úkryty, ktoré vo svojom jadre chránia Hlasy Koda. V snahe učiť a hlásať osvietenie (povznesenie) si tieto Svätyne udržujú určitý odstup od ostatného sveta, meditujúc nad skutočnými želaniami ich Stvoriteľa. Každá Svätyňa sa odvráti od sveta a jedine vodca, Dráp (Claw) vlastnej Svätyne má právo vstúpiť do jadra a konfrontovať Hlasy, žiadajúc o pomoc, usmernenie. A to je potom sprostredkované ústnym podaním všetkým kodanom v príslušnom kmeni.

Avšak pri vzostupe prastarého draka Jormaga, boli tieto veľké lode plávajúce na nepokojným severných moriach rozdelené. Niektoré smerom na ešte vzdialenejší sever, ostatné zničené rukou draka. Niektoré dračiemu hnevu unikli a utiekli na juh, odrezaní od svojich vlastných zničením a vzostupom Jormaga a jeho príslušníkov, sami pocítili ako chutí nerovnováha až ku koreňom ich bielej srsti. V ďalekom severe sa vďaka vzostupu draka roztrieštila zem a ľadové praskliny uvoľnili zlostný oceán a on tak vytvoril mnoho nových vnútrozemských oblastí, na ktorých kodani stroskotali.

Spoločnosť a hierarchia

Kodani existujú vo veľmi úzkej spoločnosti, komunite vybudovanej na systéme Svätýň, do sveta zasahujúc ako celok a žijúc v mieri a pokoji. Samozrejme, existujú medzi nimi odlišné názory a nesúhlas, avšak považujú sa ďaleko za takýmito malichernosťami a o osobné spory nestoja. Rovnováha je pre nich to najdôležitejšie. Dôležitejšie než potreby jednotlivca. Vôľa Stvoriteľa, Koda, prevyšuje akékoľvek potreby jeho nasledovníkov. Aspoň tak to tvrdia Hlasy.

Každá Svätyňa je vedená dvoma dôležitými jednotlivcami. Hlasom a Drápom. Hlas zodpovedá a stará sa o duševnú stránku obyvateľov Svätyne a Svätyne samej, meditácií o vôli Stvoriteľa a cítenie rovnováhy alebo nerovnováhy v okolitom svete. Dráp chráni a stráži Svätyňu, vedie lovcov alebo, ak je to nevyhnutné, tak bojovníkov. Funguje ako viditeľný vodca Svätyne, ale v skutočnosti je táto jeho úloha partnerská. Obaja – Dráp aj Hlas sú potrební aby rola vodcu Svätyne fungovala. Medzi týmito vodcami a silnými jedincami, Svätyňa funguje a beží na veľmi organizovanom a sociálnom systéme. Každý člen sa zúčastňuje a pracuje na udržiavaní mieru, zbieraní surovín a poskytovaní pomoci a podpory v rámci Svätyne.

Každá Svätyňa je vedená dvoma dôležitými jednotlivcami. Hlasom a Drápom.

Hlas a Dráp sú, v podstate, partneri, ktorí sú v tomto spoločenskom systéme vodcovia. Ani jeden zn ich nemá právo zmeniť rozhodnutie toho druhého, no rovnako majú obaja jasne rozlíšené miesto pôsobnosti. Ak je to možné, sú zvolení za rovnakého momentu a slúžia spolu po dlhé storočia. Vedú a chránia Svätyňu a jej obyvateľov. Ak zomrie Dráp, je tradíciou aby aj Hlas opustil kreslo vodcu a rovnako ak by Hlas bol zvedený cestou šialenstva alebo by odišiel predčasne ku Stvoriteľovi, tak rovnako aj Dráp tradične prenechá svoje miesto vodcu inému.

Dráp

kodan1

Dráp je tvár vodcovstva medzi kodanmi. Zvolený pre svoju charizmu, silu a verejný potenciál viesť, je jeho povinnosťou starať sa o denný beh Svätyne rovnako ako o jej bezpečnosť. Voľne sa pohybuje po Svätyni a udržuje si malú skupinku strážcov, ktorých jedinou úlohou je chrániť Svätyňu a občasne zasahovať do verejného poriadku. Dráp je v podstate vládca Svätyne pre tých, ktorí nerozumejú plne tomu ako funguje táto spoločnosť.

Avšak táto povinnosť udržiavať bezpečnosť Svätyne nie je jedinou úlohou, ktorá je zverená práve tomuto vodcovi. Druhá je oveľa, oveľa dôležitejšia: slúžiť ako médium medzi Hlasom a ľudom. Pomôcť tak vysvetliť a objasniť a vyniesť na svetlo sveta vôľu Stvoriteľa, ktorá práve Hlas drží mimo vonkajšieho sveta a preto je to povinnosť Drápu fungovať ako horúca linka medzi Hlasom Svätyne a ľudom.

Tieto bytosti veria, že osud Drápu a Hlasu sú je previazaný symbolicky aj mysticky. Prepletení medzi sebou a so Svätyňou navzájom. Akékoľvek zlyhanie v akomkoľvek skutku ktoréhokoľvek z nich oslabí a zdiskredituje oboch, preto musia byť očistení obaja. Preto Dráp berie svoje povinnosti, hoci sa môžu zdať triviálnymi, veľmi vážne. Je si vedomý toho, že ak zlyhá, tak nezraní len seba alebo jeho ľudí ale rovnako aj Hlas, tak zraní a oslabí samotného Ducha Svätyne, ktorý tvorí jej vlastnú dušu.

Hlas

Je jeho povinnosťou hľadať, vnímať a interpretovať vôľu Stvoriteľa.

Hlas je spiritualista, duchovný. Zvolený pre jeho pôvodné a čisté spojenie so Stvoriteľom, jeho schopnosťou rozumieť a vysvetliť vôľu Koda. Kombinácia medzi najvyšším otcom a tým, kto zachováva záznamy o Svätyni, Hlas udržuje svoju myseľ a zameriava ju na pamätanie si všetkého dôležitého čo sa kodanom a ich Svätyni kodan_voicestalo a posúva históriu na svojho nástupcu ako otec synovi v momente, keď Hlas cíti, že je blízko svojho konca. Preto má Hlas okolo seba určitú skupinu šamanov, takže aj keby zomrel predčasne, veľká časť jeho znalostí by sa zachovala. Avšak Hlas veľmi zriedkavo opúšťa svoje rituálne komnaty. Je veľmi nezvyčajné ak Hlas opustí svoje postavenie pre iný dôvod ako pre odchod Drápu.

Je jeho povinnosťou hľadať, vnímať a interpretovať vôľu Stvoriteľa a rovnako tak aj jeho poradenstvo pre obyvateľov jeho Svätyne. V rámci týchto vecí je Hlas považovaný za polyhistora. Vie všetko, je požehnaný samotným Stvoriteľom, ovláda tie najčudnejšie vedomosti a je voľný od akejkoľvek autority a netýka sa ho žiadna chyba ani žiaden hriech. Môže ustanoviť zákony, vyhlásiť rozsudky veľkého stupňa a rozsahu a môže interpretovať vôľu Koda v akejkoľvek situácie.

Nanešťastie, rituály a postupy, ktorými musí Hlas prejsť v rámci jeho povinností a jednoduchý fakt, že jeho myseľ je vždy otvorená tajomným Hmlám (Mists) znamená, že Hlas sa môže stať nestabilný, že sa môže zblázniť. Jedine vďaka vôle Stvoriteľa sa môže jeho myseľ stať znova stabilnou, schopnou vykonávať svoje povinnosti. Je to Dráp a jeho logická interpretácia všetkého toho tajomného, čo mu podsúva Hlas, čo tvorí základ systému práva vo Svätyni.

Je to veľmi vzácne, ale už sa o tom počulo, že Hlas môže úplne podľahnúť tomu, čo vidí a zblázniť sa tak – táto choroba je známa tiež ako „Zúrivosť Koda“, tento moment je známy ako „Čas skúšok“ medzi kodanmi, ktorí veria, že Koda práve osobne skúša ich vieru, duchovnosť a silu ich Svätyne. Ak sa tak stane, tak zvyčajne do niekoľkých rokov Hlas zahynie, keď sa jeho telo plne odovzdá šialenstvu a to ho zničí. V tento moment, ako sa traduje, je Svätyňa plne očistená od všetkých hriechov. Týmto rozsudkom sa napráva poriadok a rovnováha rukou samotného Koda, Stvoriteľa.

24 komentářů k “Kodan”

 • avatar

  Opravdu vyčerpávající článek, myslím, že o nich vím všechno, co potřebuju :D

 • avatar

  No rozhodne to bude minimalne druha postava co pojedu.. krasne mohutny telo.. na warra delany :D

 • avatar

  Nerad ti kazím iluze, ale tohle je jedna z nehratelných ras- čili je potkáš jen jako npřátele nebo NPC.

 • avatar

  Krteseek: takhle se poznají lidi kteří se zajímají o GW nedostatečně :D na hranici s tebou

 • avatar

  Mě se ale zdá, že to je moc dlouhý článek o nehrátelné rase. Podle mě jí zpřístupní v nějakém datadisku.

 • avatar

  No možná, rozhodně by to bylo zajímavé, ale nevim, jesti by se všechno, co by hráči dělali slučovalo s jejich idealy..

 • avatar

  Uz som niekde vypisoval, ze to nieje velmi pravdepodobne (ze v datadisku budu spristupnene nove hratelne rasy)… V jednom rozhovore priznali, ze Kodanov vytvorili az vtedy ked bolo rozhodnute, ze bude 5 hratelnych ras…, a v tom istom rozhovore povedali, ze nieje pravdepodobne, ze by v datadisku pridali nejaku novu hratelnu rasu, pretoze by to znamenalo prisposobovanie vsetkych uz existujucich itemov, brneni a zbrani pre novu rasu, takisto by museli prepracovavat pribeh !, mesta Kodanov, rasove skilly a vsetko to vyladit co by stalo nemalo prostriedkov a casu…

 • avatar

  preco si to myslis aj ked je to casovo narocne tak by mohli do datadisku dat tie armory pre kodanov tak ako pre nove povolania v datadiskoch ku GW 1 tam mas nove povolania co im trebalo spravit tiez nove armory a ulahcili to tim ze sa dali kupit len na novom kontinente a ne v starom takze v datadiskoch bude kludne mozne ze kodani budu ako nova rasa

 • avatar

  Sidi: Ked to povedal clovek z Anetu, ze nova rasa je nepravdepobodobna lebo je to casovo a pracovne narocne, tak o com sa bavime ? Nejde len o itemy ale kopu dalsich veci ako som napisal v predoslom prispevku…

 • avatar

  Tiež si myslím a pamätám to, čo Majky. Ja by som bol za to, keby prípadné datadisky boli skôr viazané na nové príbehové línie, určite si myslím, že časom sa dostaneme do Canthy či Elony :) A čo sa týka týchto kodanov, tak dúfam, že na ten „ďaleký sever“ alebo „ďaleký juh“ sa v skutočnosti aj dostaneme. :)

 • avatar

  Pokud takto popisují nějakou nehratelnou rasu, je jasné že bude hrát obrosvský význam ve hře, například v příběhu :). Můžou být třeba stěžejní sílou při boji s draky, co víte ;)

 • avatar

  Mňa zaujíma ako sa Hlasy vyrovnávajú s tým, že sa na svete prebudili trošku „silnejšie“ bytosti ako oni. Keď sa tak zamyslím, tak asi žiadna armáda Tyrie by sa na tie lode nepustila, takže im za ich putovania asi veľa nepriateľov cestu neskrížilo :) Bude to nanajvýš zaujímavé. Krásna rasa, pripomína mi medvede zo Zlatého Kompasu ;)

 • avatar

  no ono bude zaujimave ze ako budu reagovat Kodani ked budes hrat za Norna budu asi voci nornom dost nevrazivy kedze ich pokladaju za zlyhanie kodanov a ake stanovisko zaujmu k tomu samotny norni ako budu brat Kodanov oni

 • avatar

  Presne ako hovoríš, sidi. Neviem sa dočkať, hoci musím povedať, že Norna sa hrať nechystám :D Pure human, little one! :D

 • avatar

  Upřémně, já to vidím tak, že to klidně může být nová rasa v datadisku ke GW2. Proč ně? Jen proto, že by to bylo moc práce. Nechci tu zase tahat jiné hry, ale pokud se podíváme na World of Warcraft, tak tam také přibyly nové rasy po vydání TBC. Všechno dokázali upravit a v rozmezí dvou let. Já to nevidím jako problém.
  Pokud si už v základní GW2 udělají nějaký prostor pro to aby mohli v datadisku přinést novou rasu, pak se může objevit.
  Ovšem souhlasim s tím, že práce by to bylo dost a je fakt, že pokud tam bude takových nehratelných ras více a i tak promyšlených … pak jenom dobře pro všechny.
  Každopádně do GW2, podle mého názoru, půjdou dělat datadisky dobře a s dobrým obsahem, jestliže si budou na tom záležet.

 • avatar

  ono to co povie jeden clovek z anetu je jedna vec ale co sa nakoniec bude v datadiskoch je otazne podla mna ani oni sami este nevedia co v nich bude kedze teraz robia hlavne na zakladnej hre a vsetky reci ohladne datadiskov su spekulacie o ktorych arena net ani neuvazuje to ze sa to da je jednoduche pridali by severny kontinent teda domov kodanov na ktorom by boli veci len pre nich a v tyrii by pre nich nebolo nic kedze o nich nikto nic nevedel max do koncov dungov by pridali nove revardy aj pre kodanov ale to je cista spekulacia takze ja to vidim asi tak.

 • avatar

  postoj Nornov ku Kodanom? – koberec pred krb z kozucha, co ine pri nornoch :D

 • avatar

  Sidi: omg nemas predstavu ako funguje vyvoj hier… ver tomu, ze uz teraz maju rozpracovane plany min. na 2 dalsie datadisky (v teoretickej rovine), tvorba hry je komplexny a zlozity problem kde sa musi stale planovat na min. 4-5 rokov dopredu (pri takom velkom projekte akym je GW2)… Tvorba hry nieje typu „ale dame tam uprostred vyvoja o jednu rasu naviac, nech je sranda“, resp. ak sa to takto urobi, hry maju oneskorenie, vychadzaju nedokoncene a pod. Ale zjavne o tejto problematike vies ovela viac nez „nejaky“ obyc. zamestanec Anetu… Co ten o tom moze vediet, ze ?

 • avatar

  Klid :)
  To je pravda. Tak se třeba objevili zamaskovaní draci v Guild Wars: Eye of the North, když ještě skoro nikdo netušil o GW2 :)

 • avatar

  no dobre ale Eye of the north ani nemalo vyst a malo vyst Guildwars Utopia alebo niejak tak no a to bola ties zmena za pochodu tak mi tu nehovorte ze zmeny nie su preboha sa pozri jak vyzeralo niekedy GW 1 a dokazali donho implementovat direct x 9 za pochodu hry a tak proste to nieje az tak zlozite ako si myslite nevravim na 100% ze budu kodani ako dlasia hratelna rasa len som pisal moj nazor na to ako sa to da spravit a ako to robili pri GW 1.

 • Reagovat

  You must be logged in to post a comment.

  Created by Vivi Pic s.r.o.. Copyright © 2008-2019 GuildWars2.cz. All Rights Reserved.

  Guild Wars 2, ArenaNet, NCsoft, the Interlocking NC Logo are trademarks or registered trademarks of NCsoft Corporation.

  All other trademarks are the property of their respective owners.