Kodan

Strojový překlad do češtiny – klikni

Toto je popis rasy, za kterou ve hře nelze hrát, ve světě má přesto důležitou roli.

kekai-kotaki-kodan-attack-655x217

Povesti a legendy hovorili o tomto národe. Pútnici a cestovatelia rozprávali príbehy o veľkých lodiach z ľadu, ozdobené plachtami a zakotvené v ľadových fjordoch. A potom nornský lovci priniesli viac príbehov o mužoch-medveďoch s bielou kožušinou. Líšili sa od nornov, ktorí boli požehnaní Medvedicou, no majú veľkú silu a sú rovnako zaplnení veľkým strachom. Opúšťali sever, zem Prastarého draka Jormaga. Boli to bytosti múdre a súdne. Vyvažujúc ostatné rasy Tyrie a nachádzajúc tieto ostatné rasy v žiadostivosti a potrebe. Tieto bytosti boli kodani.

Žiadna rasa nie je plátnom života. Všetci sme len vláknami v tomto plátne, semienkami v zemi, všetci sme tí, ktorí zdedili rovnováhu prírody. ~ Many Stars, Hlas

Sú inteligentné, desať stôp vysoké a dvojnohé bytosti podobné medveďom z ďalekého severu. Ako kultúra, vyznávajú silnú vieru – vieru v dôležitosť rovnováhy so svetom v ich okolí, to z nich však nerobí pacifistov. Pridržiavajúc sa prírodných zákonov, lov a zabíjanie vnímajú ako bežnú súčasť života vôbec. Čo je však najdôležitejšie je to, že skutky každého jedného z nich sú v rovnováhe s prírodou. Pôvodom zo Severných Chvejúcich sa hôr (Shiverpeaks), kmene kodanov obývajú plávajúce ľadové pevnosti vybudované na obrovských ľadových kryhách, nazývané Svätyne. Jedna Svätyňa pre jeden kmeň. Žijú a cestujú na týchto mohutných ľadových hrotoch, budujúc mestá v ich úkrytoch a štrbinách.

Viera

Kedysi dávno, Koda Prastarý, tvorca Zeme a strážca Nebies vytvoril tento svet. Na začiatku existovali len duchovia tohto sveta, akési duše, ktoré boli divoké a voľné. Časom mnoho z nich prevzalo telesnú formu a vytvorili tak duchov kameňa, vody, vzduchu, zeme, rastlín, vtákov a strašidelných vecí. Všetky veci, ktoré majú svoju telesnú formu majú aj jedného z týchto duchov tak ako aj veci, ktoré telesnú formu nemajú.

„Prečo je to tak?“ Koda bol potešený a dal medveďovi návrh. „Ak sa chceš dívať a učiť sa, tak sa dívaj a uč, a potom budeš chrániť a pomáhať duchom tohto sveta.“

Jedného dňa sa však medveď zastavil a díval sa okolo seba. Všimol si, že títo duchovia sú nepokojní a plní chaosu. Medveď však nedokázal a nemohol rozumieť nekonečnému cyklu tvorenia a zničenia. A tak sa stal medveď prvým tvorom, ktorý hovoril. Jeho prvé slová, pýtajúc sa Koda, zneli takto: „Prečo je to tak?“ Koda bol potešený a dal medveďovi návrh. „Ak sa chceš dívať a učiť sa, tak sa dívaj a uč, a potom budeš chrániť a pomáhať duchom tohto sveta.“ Tí, ktorí uctievajú Koda a prijali túto ponuku sa stali kodanmi. A tí, ktorí ešte neboli pripravení a nepriali si zmeniť sa, prehovoriť, ostali medveďmi.

Kodani povzniesli Koda Stvoriteľa nad všetko ostatné. Veria, že všetky stvorenia majú rovnaký osud – vrátiť sa do tohto sveta znova a znova, no zakaždým sa narodia ako príslušníci tej istej rasy – zákon duchovnej čistoty, ktorý sa udržiava prostredníctvom opakovanej reinkarnácie. Ľudia sa vracajú ako ľudia, charr sa opäť narodí ako charr, kodan rovnako ako kodan. Jedine vtedy, keď je bytosť nesmierne „osvietená“ je jej poskytnutá možnosť narodiť sa ako príslušník „vyššej“ rasy, ktorá nasleduje za tou jeho z pohľadu rovnováhy. Samozrejme, kodani veria, že tá najsilnejšie duchovne osvietená rasa na svete, a potom aj vrchol reinkarnačného potravinového reťazca sú práve oni. Preto je ich povinnosť strážiť svet, dávať pozor a súdiť ostatných a hlavne – udržiavať rovnováhu, ak sa stane nevyhnutným, aj silou.

Preto je ich povinnosť strážiť svet, dávať pozor a súdiť ostatných a hlavne – udržiavať rovnováhu, ak sa stane nevyhnutným, aj silou.

Tieto bytosti veria, že oni sú tí jediní, ktorí rozumejú aktu rovnováhy (toto slovo je často používané na ospravedlnenie ich vlastných skutkov vo väčších rozmerov) a rovnako, že ich jediná úloha je túto rovnováhu udržiavať a chrániť dokonca i keď to môže znamenať bojovať či zabíjať.

Hoci jednotlivci ostatných rás nebudú súdení na základe objektívnych skutkov ich vlastnej rasy, kodani pri nadviazaní kontaktu s týmito rasami vkladajú určité očakávanie, takže proces súdenia alebo hodnotenia sa už začal. Ako dôvod, že ako s prvými začali tieto bytosti „súdny proces“ je ten, že tvrdia, že konajú vôľu svojho stvoriteľa, že Koda by to od nich chcel. Existuje však určitá debata medzi šamanmi, ktorí boli známi tiež ako Hlasy z osudu trpaslíkov. Dokázali trpaslíci preskočiť ich akt hodnotenia a prejsť rovno na osvietenie? Alebo zničili samých seba? Akokoľvek, jedine jedná vec je istá – trpaslíci boli odstránení z tohto sveta.

Stratené kmene

Trvalo to, ale táto rasa sa nakoniec rozdelila a rozšírila aj za ich prvotné hranice. Ich putovanie však bolo späté s moromguildwars2-22. Kdekoľvek putovali, vždy tam priniesli rovnováhu zdivočeným duchom tohto sveta. Dívali sa a učili sa, lovili a plnili vôľu ich Stvoriteľa.

Teraz je tomu tak, že všetky veci rastú a potom umierajú. Dokonca ani ľadovec nie je výnimkou. A dostalo sa veľkej búrky, ktorá neskončila ani po mesiaci či po striedaní sa ročných období. A šamani, Hlasy, povedali jediné – je čas čakať, je čas dívať sa a učiť sa. Vďaka ich silnej a snehobielej srsti, kodani by boli voči tomuto počasiu chránení. Ale čakať pre nich nie je práve to najľahšie, pretože ich prostredie poskytovalo príliš málo lovu. A v ich halách, škrekot v ich veľkých bruchách sa ozývali ako rev mocných medveďov. A našiel sa Dráp (Claw) bez Hlasu, lovec medzi kodanmi, ktorý odmietol čakať. Povedal, že mu nezáleží, či má alebo nemá srsť, či je alebo nie je práve neuveriteľne dlho trvajúca búrka, tak lovec musí loviť. Spolu s mnohými ostatnými vplával priamo do búrky, hľadajúc nové príležitosti k lovu v ďalekých južných zemiach, kde bolo dostatok snehu a svetla. A títo odvážni, tak týchto už nik nikdy viac nevidel.

Teraz je tomu tak, že všetky veci rastú a potom umierajú. Dokonca ani ľadovec nie je výnimkou.

Kodani netvrdia, že majú nejaké minulé spojenie alebo akýkoľvek vzťah s nornami, ale sú tu takí, niektorí z Hlasov, ktorí sa rozhodli rozprávať staré príbehy o lovcoch, ktorí opustili svoj kmeň ako o pôvode rasy známej ako Norn. Ak je to skutočne tak, konštatujú, tak norn je kodan, ktorý zlyhal. Stratil svoje miesto v tomto svete ako sudca a ochranca rovnováhy a preto ich skutočná medvedia forma bola zamenená za slabú a nestabilnú formu bez srsti. Na základe tohto výchovného nátlaku zo strany šamanov, kodani často vnímajú nornov ako obyčajnú duchovnú trosku, znak zlyhania či dokonca ako rasu, ktorá vo svojom vývoji ide dozadu, od vrcholu života až k samotnému primitivizmu a zničeniu – rovnako ako trpaslíci pred nimi, ak je to skutočne tak, tak aj norni sú veľmi blízko k svojmu zániku.

Svätyne

Keď sa veľká búrka konečne rozhodla ustúpiť, kodani konečne pozbierali ovocie dlhého čakania – uvideli dar od ich Stvoriteľa – obrovské časti mora boli tak mocne zmrazené, že vytvorili obrovské ľadové ostrovy plávajúce na mory. Na tieto sa kodani rozhodli dostať a tak sa konečne ocitli ako aj na mori, tak aj na pevnine.

danieldociu_sanctuary1-600x391Krátko potom postavili a stále si udržujú ľadové mestá, známe ako Svätyne. Tieto Svätyne sa plavia po nepokojným moriach severu, ďaleko za územia, ktoré sú známe nornom. Tieto miesta, tieto Svätyne sú duchovným nebom na tomto svete. Sú to úkryty, ktoré vo svojom jadre chránia Hlasy Koda. V snahe učiť a hlásať osvietenie (povznesenie) si tieto Svätyne udržujú určitý odstup od ostatného sveta, meditujúc nad skutočnými želaniami ich Stvoriteľa. Každá Svätyňa sa odvráti od sveta a jedine vodca, Dráp (Claw) vlastnej Svätyne má právo vstúpiť do jadra a konfrontovať Hlasy, žiadajúc o pomoc, usmernenie. A to je potom sprostredkované ústnym podaním všetkým kodanom v príslušnom kmeni.

Avšak pri vzostupe prastarého draka Jormaga, boli tieto veľké lode plávajúce na nepokojným severných moriach rozdelené. Niektoré smerom na ešte vzdialenejší sever, ostatné zničené rukou draka. Niektoré dračiemu hnevu unikli a utiekli na juh, odrezaní od svojich vlastných zničením a vzostupom Jormaga a jeho príslušníkov, sami pocítili ako chutí nerovnováha až ku koreňom ich bielej srsti. V ďalekom severe sa vďaka vzostupu draka roztrieštila zem a ľadové praskliny uvoľnili zlostný oceán a on tak vytvoril mnoho nových vnútrozemských oblastí, na ktorých kodani stroskotali.

Spoločnosť a hierarchia

Kodani existujú vo veľmi úzkej spoločnosti, komunite vybudovanej na systéme Svätýň, do sveta zasahujúc ako celok a žijúc v mieri a pokoji. Samozrejme, existujú medzi nimi odlišné názory a nesúhlas, avšak považujú sa ďaleko za takýmito malichernosťami a o osobné spory nestoja. Rovnováha je pre nich to najdôležitejšie. Dôležitejšie než potreby jednotlivca. Vôľa Stvoriteľa, Koda, prevyšuje akékoľvek potreby jeho nasledovníkov. Aspoň tak to tvrdia Hlasy.

Každá Svätyňa je vedená dvoma dôležitými jednotlivcami. Hlasom a Drápom. Hlas zodpovedá a stará sa o duševnú stránku obyvateľov Svätyne a Svätyne samej, meditácií o vôli Stvoriteľa a cítenie rovnováhy alebo nerovnováhy v okolitom svete. Dráp chráni a stráži Svätyňu, vedie lovcov alebo, ak je to nevyhnutné, tak bojovníkov. Funguje ako viditeľný vodca Svätyne, ale v skutočnosti je táto jeho úloha partnerská. Obaja – Dráp aj Hlas sú potrební aby rola vodcu Svätyne fungovala. Medzi týmito vodcami a silnými jedincami, Svätyňa funguje a beží na veľmi organizovanom a sociálnom systéme. Každý člen sa zúčastňuje a pracuje na udržiavaní mieru, zbieraní surovín a poskytovaní pomoci a podpory v rámci Svätyne.

Každá Svätyňa je vedená dvoma dôležitými jednotlivcami. Hlasom a Drápom.

Hlas a Dráp sú, v podstate, partneri, ktorí sú v tomto spoločenskom systéme vodcovia. Ani jeden zn ich nemá právo zmeniť rozhodnutie toho druhého, no rovnako majú obaja jasne rozlíšené miesto pôsobnosti. Ak je to možné, sú zvolení za rovnakého momentu a slúžia spolu po dlhé storočia. Vedú a chránia Svätyňu a jej obyvateľov. Ak zomrie Dráp, je tradíciou aby aj Hlas opustil kreslo vodcu a rovnako ak by Hlas bol zvedený cestou šialenstva alebo by odišiel predčasne ku Stvoriteľovi, tak rovnako aj Dráp tradične prenechá svoje miesto vodcu inému.

Dráp

kodan1

Dráp je tvár vodcovstva medzi kodanmi. Zvolený pre svoju charizmu, silu a verejný potenciál viesť, je jeho povinnosťou starať sa o denný beh Svätyne rovnako ako o jej bezpečnosť. Voľne sa pohybuje po Svätyni a udržuje si malú skupinku strážcov, ktorých jedinou úlohou je chrániť Svätyňu a občasne zasahovať do verejného poriadku. Dráp je v podstate vládca Svätyne pre tých, ktorí nerozumejú plne tomu ako funguje táto spoločnosť.

Avšak táto povinnosť udržiavať bezpečnosť Svätyne nie je jedinou úlohou, ktorá je zverená práve tomuto vodcovi. Druhá je oveľa, oveľa dôležitejšia: slúžiť ako médium medzi Hlasom a ľudom. Pomôcť tak vysvetliť a objasniť a vyniesť na svetlo sveta vôľu Stvoriteľa, ktorá práve Hlas drží mimo vonkajšieho sveta a preto je to povinnosť Drápu fungovať ako horúca linka medzi Hlasom Svätyne a ľudom.

Tieto bytosti veria, že osud Drápu a Hlasu sú je previazaný symbolicky aj mysticky. Prepletení medzi sebou a so Svätyňou navzájom. Akékoľvek zlyhanie v akomkoľvek skutku ktoréhokoľvek z nich oslabí a zdiskredituje oboch, preto musia byť očistení obaja. Preto Dráp berie svoje povinnosti, hoci sa môžu zdať triviálnymi, veľmi vážne. Je si vedomý toho, že ak zlyhá, tak nezraní len seba alebo jeho ľudí ale rovnako aj Hlas, tak zraní a oslabí samotného Ducha Svätyne, ktorý tvorí jej vlastnú dušu.

Hlas

Je jeho povinnosťou hľadať, vnímať a interpretovať vôľu Stvoriteľa.

Hlas je spiritualista, duchovný. Zvolený pre jeho pôvodné a čisté spojenie so Stvoriteľom, jeho schopnosťou rozumieť a vysvetliť vôľu Koda. Kombinácia medzi najvyšším otcom a tým, kto zachováva záznamy o Svätyni, Hlas udržuje svoju myseľ a zameriava ju na pamätanie si všetkého dôležitého čo sa kodanom a ich Svätyni kodan_voicestalo a posúva históriu na svojho nástupcu ako otec synovi v momente, keď Hlas cíti, že je blízko svojho konca. Preto má Hlas okolo seba určitú skupinu šamanov, takže aj keby zomrel predčasne, veľká časť jeho znalostí by sa zachovala. Avšak Hlas veľmi zriedkavo opúšťa svoje rituálne komnaty. Je veľmi nezvyčajné ak Hlas opustí svoje postavenie pre iný dôvod ako pre odchod Drápu.

Je jeho povinnosťou hľadať, vnímať a interpretovať vôľu Stvoriteľa a rovnako tak aj jeho poradenstvo pre obyvateľov jeho Svätyne. V rámci týchto vecí je Hlas považovaný za polyhistora. Vie všetko, je požehnaný samotným Stvoriteľom, ovláda tie najčudnejšie vedomosti a je voľný od akejkoľvek autority a netýka sa ho žiadna chyba ani žiaden hriech. Môže ustanoviť zákony, vyhlásiť rozsudky veľkého stupňa a rozsahu a môže interpretovať vôľu Koda v akejkoľvek situácie.

Nanešťastie, rituály a postupy, ktorými musí Hlas prejsť v rámci jeho povinností a jednoduchý fakt, že jeho myseľ je vždy otvorená tajomným Hmlám (Mists) znamená, že Hlas sa môže stať nestabilný, že sa môže zblázniť. Jedine vďaka vôle Stvoriteľa sa môže jeho myseľ stať znova stabilnou, schopnou vykonávať svoje povinnosti. Je to Dráp a jeho logická interpretácia všetkého toho tajomného, čo mu podsúva Hlas, čo tvorí základ systému práva vo Svätyni.

Je to veľmi vzácne, ale už sa o tom počulo, že Hlas môže úplne podľahnúť tomu, čo vidí a zblázniť sa tak – táto choroba je známa tiež ako „Zúrivosť Koda“, tento moment je známy ako „Čas skúšok“ medzi kodanmi, ktorí veria, že Koda práve osobne skúša ich vieru, duchovnosť a silu ich Svätyne. Ak sa tak stane, tak zvyčajne do niekoľkých rokov Hlas zahynie, keď sa jeho telo plne odovzdá šialenstvu a to ho zničí. V tento moment, ako sa traduje, je Svätyňa plne očistená od všetkých hriechov. Týmto rozsudkom sa napráva poriadok a rovnováha rukou samotného Koda, Stvoriteľa.

24 komentářů k “Kodan”

 • avatar

  Sidi: uz to nechajme tak… zbytocne si tu budeme argumentovat… :D a aj tak nic nezmenime :D

 • avatar

  GW 2 mělo vyjít roku 2008.
  Kdyby přidali další rasu,(Měří 10 stop :-D) Mohl bys tušit jak dlouho by to trvalo?
  (Nápad / Město / Příběh ( Rozsáhlejší ) / Armory / Classy ( No řekni 10ti stopový necro? :D ))
  Hlavně by bylo nespravedlivé přidávat 10 stopovou rasu,Norni a Charrove stačí.
  Takhle by si nedal žádnou možnost Asurům :D

 • avatar

  ( Omluva / Double post )
  Hlavně GW 2 má už 3 roky spoždění. Alespoň to bude kvalitní hra,ale kdyby ji měli dělat 10 let na co by mi to bylo? To už dávno vymyslí blizzard další chytlavou gamesku a na GW se bude vzpomínat jako hru vedenou dementním Anetem ( Nemyšleno současně jako urážka :D )

 • avatar

  kde jsi sebral že gw 2 má 3 roky spoždění? před třema rokama oznámili že něco takovýho tvoří, a né že už to skoro mají… Rtutiku… mám pocit že tě znám ze hry, zajímavý že si občas sednem a občas ne :D

 • Reagovat

  You must be logged in to post a comment.

  Created by Vivi Pic s.r.o.. Copyright © 2008-2019 GuildWars2.cz. All Rights Reserved.

  Guild Wars 2, ArenaNet, NCsoft, the Interlocking NC Logo are trademarks or registered trademarks of NCsoft Corporation.

  All other trademarks are the property of their respective owners.