Profese

Ve hře můžeš hrát jednu z 8 profesí. Tyto profese se dělí na válečníky, dobrodruhy a kouzelníky.

Válečníci

Válečníci nosí těžká brnění. Celý život se snaží zdokonalovat v boji, jsou to loajální spojenci a neústupní ochránci.

Warrior

Warrior je mistr zbraní, který v bitvě spoléha na svou rychlost, sílu, houževnatost a težké brnění. Může sázet ránu za ránou a navíc ještě získávat adrenalin k posílení dalších svých výpadů.

Guardian

Guardian je oddaný bojovník který se spoléhá na mocné síly při boji s nepřáteli a ochraně přátel. Nebezpečný s dlouhou holí stejně jako s obouručním kladivem je skutečný ochránce mistr taktiky který ví, kdy má obětovat svoji vlastní obranu proto, aby mohl posílit své spojence a dosáhnout vítězství.


Dobrodruzi

Dobrodruzi nosí střední brnění. Jsou to potulní bojovníci, čerpající především ze svých obsáhlých zkušeností. Mrštní a vynalézaví.

Ranger

Ranger je všestranná postava, která se spoléhá na své bystré oko, pevnou ruku nebo na sílu samotné přírody. Mistr boje na dálku, ranger, je schopen útočit na nic netušící nepřátele z dálky lukem. Ze stájí zvířat pod jeho velením, je ranger schopen přizpůsobit se slabým i silným stránkám svých nepřátel.

Thief

Mistr kradmosti a překvapení, thief je smrtelný v boji proti jedincům – zvláště proti těm nepozorným. Thiefové si vynahrazují jejich relativně lehké brnění a malý počet životů rychlostí a úskoky. Pohybují se ve stínu, mizí ve vzduchu, nebo si přivlastní předmět jejich protivníka a použijí ho jako zbraň. Nepřátelé by si měli krýt záda, nebo jim do nich thief vrazí svoji dýku.

Engineer

Mistři mechanického chaosu, engineeři, oslní explozemi, udělátky, lektvary a různými sestavitelnými zařízeními. Přebírají kontrolu nad oblastí pomocí střelných věží, podporují spojence alchymistickými látkami nebo maří životy nepřátel minami, bombami a granáty.


Kouzelníci

Kouzelníci nosí lehká brnění. Svůj život zasvěcují sebevzdělávání. Svojí magickou mocí ovládají síly přírody a smrti k přemožení nepřátel, či k ochraně spojenců.

Elementalista

Elementalisté ovládají přírodní síly destrukce, ohně, vzduchu, země a vody ke svým účelům. Elementalisté postrádají fyzickou zdatnost, naproti tomu, dokáží způsobit veliké zranění v jednom útoku, srážet nepřátele na dálku než se k nim příblíží a stanou se jim hrozbou. Přes jejich neskutečný útočný potenciál, všestranost je to, v čem tkví jejich síla.

Necromancer

Necromancer je odborník na temné síly, vyvolává mrtvé, vládne silou ztracených duší a doslova vysává život ze svých nepřátel. Necromancer se živí energií života, díky které ošálí smrt nebo přivádí spojence zpět od břehu řeky smrti.

Mesmer

Mesmeři spolehají na podvody a zmatek, aby udrželi své nepřátele v šachu. Váhavost je jejich největším spojencem. Používají mocné iluze, aby zmátli nepřítele, který by se s mesmerem chtěl utkat tváří v tvář; používají své síly a taktiku, aby nečestně zvrátili boj ke svému prospěchu.

Created by Vivi Pic s.r.o.. Copyright © 2008-2019 GuildWars2.cz. All Rights Reserved.

Guild Wars 2, ArenaNet, NCsoft, the Interlocking NC Logo are trademarks or registered trademarks of NCsoft Corporation.

All other trademarks are the property of their respective owners.