Traity a Atributy

Header

Ahoj, tady Jon Peters. Přináším vám bližší pohled na traity a atributy, které poskytují velkou možnost uzpůsobení vaší Guild Wars 2 postavy. Jednoduše řečeno, atributy jsou vlastnosti, do kterých může hráč investovat body, za účelem zvýšení jejich efektivity. Máme 4 základní atributy – power, vitality, precision a toughness (tedy síla, vitalita, přesnost a odolnost).

Během hraní hry jsem se svými kolegy došel k závěru, že chceme dovolit hráčům upravit způsob, jakým budou poškozovat nepřátele. Dva z našich hlavních atributů (toughness a power) sloužily dvojím způsobem. Toughness vylepšoval možnost healu, zatímco power zlepšoval poškození způsobené kondicemi. To nám v podstatě nechávalo pouze dva hratelné útočné styly: více poškozuj a nebo dávej častěji kritické zásahy a reaguj na jejich efekty.

To ale nebylo dostatečně dobré. Chtěli jsme mít alespoň čtyři útočné herní styly a také mnohem větší rozmanitost buildů všeobecně, takže jsme do hry přimíchali několik nových atributů. Tyto nové atributy se liší od těch základních tím, že jsou získávány pouze investováním bodů do řad traitů a pomocí výbavy. Čtyři základní atributy – tedy power, vitality, precision a toughness – se zvyšují pomocí trait řad, výbavy, ale také automaticky narůstají spolu s úrovní postavy.

Atributy

Nové atributy jsou rozděleny do tří skupin : útočné, podpůrné a profesně-specifické.

Útok

 • Prowess (Udatnost): Vylepšené násobení poškození při kritických zásazích.
 • Malice (Zloba): Zlepšuje poškození způsobené kondicemi jako jsou hoření, otrava , zmatení a krvácení.
 • Expertise (Zručnost): Prodlužuje trvání všech způsobených kondic.

Podpora

 • Concentration (Koncentrace): Prodlužuje dobu trvání všech vykouzelných požehnání (boon).
 • Compassion (Soucit): Vylepšuje všechny vykouzlené léčivé kouzla, včetně vlastního healu.

Profesně specifické

Každé povolání má určitý atribut s unikátními vlastnostmi.

Warrior

 • Brawn (Síla): Zvyšuje poškození způsobené burst skilly.

Guardian

 • Willpower (Odhodlání): Snižuje dobu obnovy všech virtues.

Thief

 • Cunning (prohnanost): Snižuje dobu obnovy schopnosti Steal (kradení).

Ranger

 • Empathy (Empatie): Vylepšuje atributy peta (zvířecího společníka).

Engineer

 • Ingenuity (Vynalézavost): Snižuje dobu obnovy všech tool-belt skillů.

Mesmer

 • Guile (Podlost): Snižuje dobu obnovy všech Shatter skillů.

Elementalista

 • Inteligence (Rozum): Snižuje dobu obnovy elementalistových naladění (attunement).

Necromancer

 • Hunger (Hlad): Zvyšuje maximální počet celkově nasbíraného life-force.

traits

Pravidla boje

Když jsme se snažili porovnávat tyto nové atributy s precision a power, zjistli jsme, že power byl o hodně cennější atribut, než kterýkoliv jiný. Nerovnost narůstala přímo úměrně, takže když by hráč investoval hlavně do power, tak by se 200 power rovnalo přibližně 500 precision. Trochu jsme tuto nerovnost upravili a pak jsme zvýšili základní poškození zbraní pro všechny. Díky tomu se hráč může rozhodnout mezi buildy, zda chce mít ten, který dává vysoké spike kritické zásahy, zdánlivě silné kondice, kritické efekty a nebo klasickou silnou ránu a přitom je schopný konkurovat ostatním.

Také jsme přidali nový Healing atribut (léčící), abychom odlehčili trochu atribut toughness, který byl nejdůležitějším obraným atributem a také, abychom přidali další možnosti hráčům, kteří chtějí hrát spíše podpůrné role. Tyto nové atributy se automaticky nezlepšují s levelem hráče, ale jsou součástí předmětů a uspořádání traitů.

Když už mluvíme o traitech…

Traity

Když jsme poprvé představili trait systém, byl to flexibilní způsob modifikování postavy, který pomáhal pozdějšímu uzpůsobení stylu hry a také  odlišoval jednotlivé postavy. Nový trait sytém dělá to samé, ale rozhodování v něm je snažší na pochopení a postavy jsou také více odlišné.

Trait strom

Trait Points (Body)

Od úrovně 11 do 80 bude vaše postava za každou dosaženou úroveň dostávat jeden trait bod. To znamená, že každá postava na levelu 80 má k dispozici celkem 70 bodů, které pomáhájí hráčům vymezit jejich postavu.

Trait Lines (Řady traitů)

Každé povolání má pět řad traitů a do každé řady lze přiřadit 30 trait bodů. S každým vloženým bodem do jedné řady se vám zlepší dva atributy postavy. Pár atributů, který se tím vylepší, je odlišný pro jednotlivá povolání. Například elementalista, který umístí bod do vodní magie, získá vylepšení pro Vitality a Healing atributy.

Řady traitů pro každá povolání a také atributy pro ně navázané jsou následující:

Warriornecromancer-a-guardian

 • Strength: Power a Expertise.
 • Arms: Precision a Malice.
 • Defense: Toughness a Compassion.
 • Tactics: Vitality a Concentration.
 • Discipline: Prowess a Brawn.

Guardian

 • Zeal: Power a Concentration.
 • Radiance: Precision a Expertise.
 • Valor: Toughness a Prowess.
 • Honor: Vitality a Compassion.
 • Virtues: Malice a Willpower.

Thief

 • Deadly Arts: Power a Expertise.
 • Critical Strikes: Precision a Prowess.
 • Shadow Arts: Toughness a Compassion.
 • Acrobatics: Vitality a Concentration.
 • Trickery: Malice a Cunning.

Ranger

 • Marksmanship: Power a Expertise.
 • Skirmishing: Precision a Prowess.
 • Wilderness Survival: Toughness a Malice.
 • Nature Magic: Vitality a Concentration.
 • Beastmastery: Compassion a Empathy.

Engineer

 • Explosives: Power a Expertise.
 • Firearms: Precision a Prowess.
 • Inventions: Toughness a Compassion.
 • Alchemy: Vitality a Concentration.
 • Tools: Ingenuity a Malice.

Mesmer

 • Domination: Power a Expertise.
 • Dueling: Precision a Prowess.
 • Chaos: Toughness a Concentration.
 • Inspiration: Vitality a Compassion.
 • Illusions: Malice a Guile.

Elementalista

 • Fire Magic: Power a Expertise.
 • Air Magic: Precision a Prowess.
 • Earth Magic: Toughness a Malice.
 • Water Magic: Vitality a Compassion.
 • Arcane Power: Concentration a Intelligence.

Necromancer

 • Spite: Power a Expertise.
 • Curses: Precision a Malice.
 • Death Magic: Toughness a Concentration.
 • Blood Magic: Vitality a Compassion.
 • Soul Reaping: Prowess a Hunger.

Minor Traity

Investováním 5, 15 a nebo 25 bodů do jedné řady traitů vám odemkne tzv minor trait. Jsou to unikátní bonusy, které závisí na počtu bodů investovaných v jedné řadě a také na tom, o kterou řadu se vlastně jedná. Tyto traity můžete brát jako set schopností, které jsou navrženy pro práci dohromady a pomáhají  navrhnout hráči konkrétní build a nebo herní styl.

Například engineer, který investuje 25 bodů do Tools trait řady, získá jeden trait, který mu dá vytrvalost (endurance) kdykoliv použije tool-belt skill. Druhý trait mu obnoví všechny jeho tool-belt skilly, když jeho životy spadnou na určitou úroveň a ten třetí trait mu dává extra poškozování a plnou vytrvalost.

Major Traity

Při investování 10,20 a 30 bodů do jedné řady se vám odemyká major trait slot. Každá řada má 12 rozdílných major traitů, které mohou být umístěny do major trait slotu. To jsou hlavní vylepšení hráčových dovedností a jsou navrženy pro poskytnutí veliké možnosti přizpůsobení postavy.

Například thief si může umístit do slotu trait, který vypustí pole kovových ježků, pokaždé když uskočí. Jiný trait dává při použití stealu(kradení) spojencům požehnání. Další dává bonus k poškození kdykoliv útočí z boku.

Odborný manuál (Training Manual)

Na úrovni 11 můžete dostat znalcův (adept’s) odborný manuál, pak na úrovni 40 mistrův (master’s) odborný manuál a na 60. úrovni velmistův (grandmaster’s) odborný manuál. Znalcův manuál vám dovoluje začít utrácet trait body, ale s maximálně 10 body v jedné řadě. Mistrův manuál zvyšuje limit bodů/řádek na 20. Velmistrův manuál vám umožňuje vložit maximum bodů do jedné řady – tedy 30. Pokaždé ,když použijete nově získaný odborný manuál, tak se vám také vrátí všechny dříve utracené trait pointy a můžete tedy vyzkoušet vaše nové alternativy.

Změna zaměření

Poté co postava utratila všechny své trait body, může navštívit trenéra, který předchozí rozdělení bodů za malý poplatek vynuluje.

Uvědomili jsme si, že důležitou součástí budování postavy je určitý smysl pro trvalost. S tímto novým systéme pokud si opravdu silně přejete máte možnost změny, ale měli by jste stále cítit, že vaše na vašich rozhodnutích záleží, zatímco podnikáte výpravu a nebo si prodíráte cestu skrze kobku. V soutěžním PvP máte odděleně uložený trait build a můžete ho upravovat svobodně bez poplatků.

Vše dohromady

Pojdmě si rozebrat do detailu jednu řadu traitů, abychom získali představu, co můžeme získat z investování bodů.

Warrior – Disciplína – každý bod umístěný do této řady zvýší poškození způsobené kritickými zásahy a poškození způsobené burst skilly.

 • 5 bodů – Minor trait: získáváte adrenalin za přepínání zbraní.
 • 10 bodů – Odemyká se první major trait slot.
 • 15 bodů – Minor trait: snížená doba obnovy přepínání setů zbraní.
 • 20 bodů – Odemyká se druhý major trait slot.
 • 25 bodů – Minor trait: získáváte požehnání Might při přepnutí zbraní.
 • 30 bodů – Odemyká se poslední major trait slot.

Major Traity (pro každý ze tří odemčených slotů si warrior může vybrat jakýkoliv z následujících)

 • Získání adrenalinu při každém zabití nepřítele.
 • Zkracuje dobu obnovy signetů.
 • Pohybové skilly vás vymaní z kondice Immobilize (znehybnění).
 • Zkracuje se doba obnovy burst skillů.
 • Získáváte adrenalin za způsobení kritického zásahu se skillem sekery.
 • Zvyšuje rychlost pohybu při držení melee zbraně (zbraň na blízko).
 • Snižuje cenu adrenalinu u burst skillů.
 • Šanci na trvalé povstání z downed módu při zabítí nepřátel pod efektem Vengeance.
 • Zvýšená šance na způsobení kritického zásahu pro každou plnou hladinu adrenalinu.

Jako hráče mě nový trait systém donutil více přemýšlet při budování postavy a při každém dosažení nové úrovně mě opravdu nadchne.

Snad poprvé  traity nepůsobí jako jen dobrý teoretický nápad. Nyní jsou systémem, kterým měly být – takový, který dělá mého warriora mým. Mám vložit 30 bodů do Defense (obrany), 30 do Tactics (taktiky) a 10 do Discipline (disciplíny), abych získal maximální výdrž a major traity? Možná, že méně tradiční build s 26 body do Strength (síly), 26 do Mastery a 18 do disciplíny bude lépe vyhovovat mému hernímu stylu. Výběr a možnosti jsou až udivující, ale nebojte se, budete mít stovky hodin na hledání vám nejbližší sestavy.

Jmenuji se Jon Peters. Jsem člověk – herní designér a toto je můj build.

warrior

459 komentářů k “Traity a Atributy”

 • avatar

  Tak třeba v Red orchestře je skákání taky ale je omezený takže tam nikdo žádnej bunny hop neudělá. Takže ve výsledku nikdo neskáče.

 • avatar

  Aky mate nazor na skakanie v hre Super Mario? :D Myslite,ze je potrebne? ;-)

 • avatar

  @Proeliator: Mario taky zral houbicky ze.. Taky bys skakal:-D

 • avatar

  @Rozbuska: a potom este „hopsal“ s princeznou ;-)

 • avatar

  Netušíte podle jakýho pásma jede GW a kdy se v naem čase měněj dny ? Kvůli daily… ;)

 • avatar

  @Romel: vsak to nedavas za hru, ale za ty kraviny co sou u toho :) o tom to prave je :P ale uznavam ze na me je to taky moc :/ plakaty bych rad, ale figurka by tu jen chytala prach, soundtrack me nelaka a to ostatni taky moc ne :) ale uvazuju o ty deluxe edici, uvidim az podle rozdilu v cene oproti normalni :P

 • avatar

  zaujímalo by ma koľko bude stáť deluxe – je tam navyše len Summon Mistfire Wolf Elite Skill… miniaturka Rytlocka a nejaké jednorázové itemy nepotrebujem ale ten skill ma vážne zaujíma. To je pekná blbosť, že ho môžu mať len tí čo si kúpia drahšie verzie

 • avatar

  Já bych chtěl ty obrazy, soundtrack a artbook… ale k čemu by byla asurovi figurka charra? ale třeba je lidi přesvědčej a udělaj levnější collectorskou bez figurky :D

 • avatar

  @MaXi: Normální bude tak za polovinu což je docela dost velký rozdíl. A dititalní normální bude možná ještě levnější.

 • avatar

  Já sem na tuhle nečekal několik let abych si koupil jen samotnou hru, takže do toho du určitě! ;) Myslíte že ta COLLECTOR’S EDITION bude nejvíc? Nebo třeba ta deluxe bude ještě nabouchanější.

 • avatar

  jo už to vidim.-..

 • avatar

  Dole sou i Minimum System Requirements jestli už to tu nikdo nezmíníl

 • avatar

  Mam vyvalený oči..Ty minimální požadavky bych rozjel i na počítači co se válí už 15 let na půdě :D

 • avatar

  @MaXi: Jo já vím že jeto za ty kraviny okolo. Jsem zvědaví kolik lidí si tu sběratelskou edici koupi. Já to rozhodně nebudu.

 • avatar

  @MaXi: Díky. Tak to je jasné. Chci mít krabici, ale sběratelská edice jde finančně mimo mně. Týden vám budu závidět, že už hrajete, ale to není tak hrozné :D

  Minimální požadavky mě moc nepotěšily, protože tam píšou přesně to, co mám. Zaklínač 2 má ty samé požadavky a jedu ho na minimální. Snad mě ferda překvapí a pojede to dobře.

 • avatar

  @Ficik: jo tak jumpshot je sice trochu divny ked sa to tak vezme… (ten z toho videa, ja osobne som pouzival skor cikcak-strafe-jump jak som to volal ktory bol akcny az az:) a realny uplne v poho), ale zase nie je to uplne nemozne aj ked to pak vypada divne a myslet ze by clovek v polovici bol schopny nieco spravit je blbost :D mozes to brat ale aj tak ze sa len obzrel cez rameno a strelil do zadu…
  ja som ale prave myslel akcnost ktoru skakanie celkovo prinasa do hry a moznosti. ked to porovnavame s realom, tak predsa vyliezt na nejaku krabicu alebo kamen alebo zoskocit do jamy a take podobne veci nie su ziaden problem, ale bez skakania ani to lezenie nemas (je to proste zjednodusena a zjednotena verzia pohybov aplikovana do hry).

 • avatar

  @Ficik: jo ta odpoved asi je uz neskora jak tak na to pozeram :) mam to tu naskrolovane par stranok do zadu som si to ani nevsimol :D tak pak kebys nevedel vo com, tak to nehaj tak :D

 • avatar

  Hele a ten elementalista bude mít už od začátku přístupnou vzdušnou, zemní, ohňovou a vodní už od začátku? Nebo jak.

 • avatar

  @lordlukass: V priebehu prvých pár levelov odomkneš všetky 4

 • Reagovat

  You must be logged in to post a comment.

  Created by Vivi Pic s.r.o.. Copyright © 2008-2019 GuildWars2.cz. All Rights Reserved.

  Guild Wars 2, ArenaNet, NCsoft, the Interlocking NC Logo are trademarks or registered trademarks of NCsoft Corporation.

  All other trademarks are the property of their respective owners.